Célok


A Forrás Közhasznú Egyesületet 10 lelkes veresegyházi lakos alakította meg 2008 decemberében, ezáltal eddigi tevékenységünk bemutatása sajnos nem tud oldalakat kitölteni. Ellenben szívesen bemutatjuk kik is vagyunk, milyen célokat tűztünk ki magunk elé és hová szeretnénk Egyesületünket elvezetni.

Veresegyház városa a 90-es években egy viszonylag alacsony lélekszámú település volt Budapesttől mintegy 25-30 kilométerre. Főként mezőgazdasági jellegű termelés folyt a községben, sokan Budapestre ingáztak dolgozni. A rendszerváltás után az ország előtt megnyílt fejlődés városunk életében is jelentős változásokat hozott. A 6000 fős település - köszöhetően a térségben végbement migrációs változásoknak - rövid idő alatt 16.000 fősre gyarapodott, majd az ezredforduló előestéjén elnyerte a városi rangot. A jelentősen megnövekedett lélekszám új problémák elé állította városunkat. Az ekkora nagyságú településeken a lakosok közvetlen viszonyban vannak egymással, generációkra visszanyúló kapcsolatok révén közösségként működnek. Vannak közös szokásaik, közös múltjuk és képük településük fejlődéséről.

Ezzel szemben Veresegyházon a lakosok túlnyomó többsége az elmúlt évtizedben végbemenő migrációs változásoknak köszönhetően beköltöző. Főleg Budapestről érkeztek, esetleg a fővárosban dolgoznak és az ország egy másik pontjáról költöztek ide a jobb élet reményében. Ebből következik, hogy a lakosok közötti kapcsolatok gyengék, a szomszédok gyakran nem is ismerik egymást, saját barátaikat, rokonaikat maguk mögött hagyva költöztek ide. A generációs korfát vizsgálva megállapítható, hogy a nagyszámú beköltöző túlnyomó többsége fiatal, jómodú, főleg gyerekes család, így városunkban a kisgyermekek aránya messze meghaladja az országosan folyamatosan romló adatokat.

A fentiek ismeretében megállapíthatjuk, hogy hatalmas lehetőség előtt állunk. Veresegyház nem öregszik, sőt átlagéletkora fokozatosan csökken, így biztosítva a jövőbeli megmaradást. Azonban a nem létező kapcsolatok problémákat vetnek fel, melyre Egyesületünk igyekszik megoldást találni és a helyi lakosoknak közösségteremtő programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal felvillantani a közösséggé formálódás esélyét és a benne rejlő lehetőségeket.

Egyesületünk magját a Majális utca lakóközössége jelenti. Mi mindannyian vidékről érkeztünk a régióba, főleg kistelepülésekről. Számunkra természetes volt a szomszédok közötti jó viszony és a közösségi életforma. Ezáltal magától értetődött, hogy próbáltunk kapcsolatokat kialakítani egymás között. Így a korábbiakban szerveztünk környékünkön szemétszedést, parlagfűírtást, majd közös hétvégi programokat. A mind gyakrabbá váló találkozók aztán folyamatossá váltak, lakókörnyezetünket közösen tettük szebbé, élhetőbbé. Két éve az egyre több családban megszülető gyermekeknek köszönhetően felmerült bennünk a gondolat, hogy érdemes lenne játszóteret építeni az utcában lakó gyermekek számára.

Veresegyház Önkormányzata szívesen állt mögénk, támogattak minket faanyaggal és hétvégi munkában kialakítottunk az utcánkban található fás területen egy minden igényt kielégítő játszóteret, majd a hozzá szervesen kapcsolódó pihenőt a szülőknek padokkal, asztalokkal és tűzgyújtó hellyel. Kezdeményezésünknek hamar híre ment a hegyvidéken és egyre több, - főleg gyermekes család, - látogatta meg parkunkat. Az egyre gyakoribb közös programok, az állandó hétvégi főzések sok látogatót vonzottak, mi pedig egyre több helyi lakossal kötöttünk barátságot. Bátran kijelenthetem a hegyvidék manapság legnépszerűbb találkozási pontja a Majális utcai pihenő és játszópark, melyre nagyon büszkék vagyunk.

Formálódó közösségünk elnyerte a város lakóinak tetszését és számos helyi polgár bíztatására létrehoztuk a Forrás Közhasznú Egyesületet, melynek fő célja a város lakóinak közösségé formálódását, közös programok és rendezvények szervezésével lokálpatrióta érzésük erősödését elősegíteni.